nikakim.biz

Antara isi kandungan perkongsian Puan Norliana binti Ismail dalam bengkel gempak hartaguam 2015 adalah seperti berikut

Antara isi kandungan perkongsian Puan Norliana binti Ismail dalam bengkel gempak hartaguam 2015 adalah seperti berikut:-
Tajuk: Kuasa-kuasa Pendaftar dalam Kanun Tanah Negara.
Yang ini agak teknikal.
1) Tugas utama pendaftar: menentukan samada sesuatu instrumen urusniaga layak untuk didaftarkan (fit for registration)
2) Pendaftar boleh menolak atau menggantung dokumen yang didaftarkan jika tidak memenuhi syarat.
Contoh dokumen yang tidak layak didaftarkan: -
a) mengisi salah borang untuk urusan pendaftaran. Contoh: isi borang 16A untuk urusan pindah milik. Birang yang sepatutnya adalah borang 14A. Pendaftar boleh menolak dokumen tersebut dan wang yang telah dibayar, tidak akan dikembalikan.
(Seksyen 298 (1) kanun tanah negara).
b) Pendaftar boleh menggantung pendaftaran sesuatu dokumen jika:-
a) formal defect atau clerical error. Contoh: kesilapan menaip nombor kad pengenalan. Pendaftar akan menggantung dokumen tersebut untuk didaftarkan sehingga kesilapan tersebut dibetulkan.
b) perserahan tidak disertakan dengan dokumen yang cukup
c) pendua instrumen tidak disertakan. Contoh: gadaian, pajakan dan easement perlukan 2 salinan. Jika peguam hanya kemukakan 1 salinan, pendaftar boleh menggantung perserahan tersebut dari daidaftarkan.
(Seksyen 298 (2) Kanun Tanah Negara)
3) Tempoh penggantungan : tidak lebih dari 14 hari
4) Mengapa kehadiran dokumen diperlukan?
a) mengelakkan fraud
b) menunjukkan adanya kebenaran daripada pemegang gadai untuk pindahmilik yang mempunyai gadaian. Ada kes, pemegang gadaian adalah individu dan bukannya bank.
c) salinan endorsan yang sama seperti di dalam dokumen hakmilik daftar komputer (dhdk) perlu dibuat ke atas dokumen tersebut.
5) Pendaftar mempunyai batasan kuasa. (Seksyen 303 Kanun Tanah Negara)
#HartaGuam
27/10/2021

Tinggalkan Balasan

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *